Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Omslag naar meer natuurlijke geboorten vleesvee

Het Belgisch Witblauw Rundveestamboek, de Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesvee en LTO Nederland Vleesveehouderij willen in de komende jaren naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten. Sharon Dijksma (EZ) staat achter dit plan.

15 Oktober 2014 is het Plan van Aanpak uitgereikt aan de staatssecretaris, die hier positief op reageerde: 'Er moet wat veranderen. Voor wie denkt op dezelfde manier door te kunnen gaan, is de deur naar de toekomst gesloten', vertelde Dijksma.

De toename van het aantal natuurlijk geboorten moet worden bereikt door extra aandacht te geven aan fokkerij en selectie. Van alle dieren worden de bekkenbreedte gemeten en verwerkt in fokwaarden. Bij een wat breder bekken kunnen koeien gemakkelijker op een natuurlijke manier afkalven.

Forse stappen
Hierbij moeten forse stappen worden gezet. Voor Belgisch Witblauw (BWB) is het streven 60% natuurlijk afkalven in 2030 (nu 15%) en voor het Verbeterd Roodbont (VRB) is het streven 50% (nu 11%) in 2035.