Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Meetseizoen bekkenmaten geopend

Bekkenmaten meten voor natuurlijke geboorten

Het BNL meetseizoen is per 1 december 2020 van start gegaan. In overleg met de stamboeken is een kortere periode vastgesteld, die eerder van start gaat.
De BNL meetseizoenen lopen vanaf nu van december tot en met maart. Dit betekent dat de verwerking van de data en de fokwaardenschattingen in april kunnen worden uitgevoerd. De fokwaarden komen dan via het Bedrijfsoverzicht BBM en de fokwaardenlijsten met de VRB- en BWB-stieren op een praktischer moment beschikbaar, nl. in het dekseizoen.
 
Tarieven BNL fase 2
Vanaf meetseizoen 2020-2021 gaan ook de nieuw vastgestelde tarieven voor het bekkenmaten meten in.
Waar in de opstartjaren alleen de voorrijkosten en meetkosten/dier werden doorberekend aan de veehouder, komen daar nu ook de organisatiekosten en fokwaardenschattingskosten bij. Wat gelijk blijft is de bijdrage van het Ministerie aan de kosten. Deze bijdrage bedraagt 50%.
Kijk voor een nadere specificatie en rekenvoorbeeld in dit informatieblad.