Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Fokwaarden bekkens 2019

De fokwaarden binnenbekkenmaten 2019 zijn bekend. CRV heeft de fokwaardenschattingen uitgevoerd met input van de 1160 metingen van meetseizoen 2018-2019. Bij BWB zijn er 389 stieren met een positieve fokwaarden voor bekkenhoogte. Bij VRB hebben 206 stieren een fokwaarde bekkenhoogte boven 0.
 
Maak bij uw fokbeleid gebruik van deze lijst. Selecteer voor uw volgende generatie fokdieren op fokwaarde bekkenhoogte. Dit is het meest bepalend voor de mogelijkheid voor natuurlijk afkalven, maar niet het enige kenmerk. Kies zeker voor die dieren waar u mee verder wilt fokken liefst dubbel-positieve stieren, dus met een plus voor hoogte én breedte, zodat het kalf vanuit de vader een dubbele plus mee krijgt voor een ruimer bekken. Hetzelfde geldt voor de koeien. Selecteer ook daar op positieve fokwaarden binnenbekkenmaten. Koeien en stieren met een sterk negatieve fokwaarde bekkenhoogte zou u niet moeten inzetten voor de volgende generatie fokdieren.
 
Op de fokwaardenlijst staan KI-stieren en privé stieren met hun fokwaarden voor bekkenhoogte en -breedte. De stieren zijn niet meer allemaal verkrijgbaar, maar de informatie kunt u wel gebruiken in uw afwegingen. In samenwerking met de foktechnische commissies van de stamboeken BWB en VRB worden aparte Stieradvieskaarten gemaakt. De stieren die daarop staan zijn wel allemaal beschikbaar.
 
Vraag voor advies de foktechnische commissies van de stamboeken of BNL-praktijkcoördinator Bert van Abeelen (06-23928264).