Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Fokken op natuurlijke geboorten krijgt vorm

Bekkenmaten meten voor natuurlijke geboorten

Met de fokwaarden voor bekken-maten bij koeien en stieren kunnen vleesveehouders met de dikbil-rassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont werken aan meer natuurlijke geboorten. Maar daarmee zijn de ondernemers nog niet in één stap van de kelder op de zolder.
Nieuwe Oogst besteedde eind januari uitgebreid aandacht aan het langjarige traject Bewust Natuurlijk Luxe, dat zich inmiddels in fase 2 bevindt. De eerste genetische vooruitgang naar ruimere bekkens is bij VRB én BWB al zichtbaar. En met steeds meer informatie die voor de fokkers ter beschikking komt, kunnen er steeds gerichtere keuzes gemaakt worden op weg naar meer natuurlijke geboorten.
 
Lees hier de uitleg over diverse aspecten door bekkenmatenmeter Bert van Abeelen, Millo van Schaijk, voorzitter van de foktechnische commissie BWB en projectleider Saskia Scheer van LTO Noord.
In bijgevoegde kaders informatie over de zoektocht door de stamboeken naar dé stier van de toekomst en de uitleg van Dorius de Heus, bestuurslid van de Vakgroep Vleesveehouderij, waarom hij zijn veestapel laat meten.