Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Cao Dierhouderij

De cao Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluiten of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt besteed.

De meeste recente cao Dierhouderij heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013 en was niet algemeen verbindend verklaard. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), namens de bij haar aangesloten regionale organisaties enerzijds, en FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen anderzijds.

Hieronder kunt u de meest actuele cao-tekst, looncijfers en functiehandboek downloaden. U kunt bij de werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 - 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

In de kennisbank arbeid kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst cao dierhouderij voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.
 
Documenten:

 
Vakbonden en LTO eens over cao Dierhouderij
 Na een cao-loze periode van bijna 3 jaar hebben LTO Nederland, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen deze week een principeakkoord bereikt voor de collectieve arbeidsovereenkomst ‘Productiegerichte dierhouderij’. De cao geldt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 en betreft medewerkers in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenboerderij. Namens werkgevers zijn ook de POV en het COBK betrokken bij deze cao. De leden van betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties moeten nog wel instemmen met dit principeakkoord om tot een definitieve cao te komen. Lees verder...